REGULAMENTUL CAMPANIEI

“Câștigă curs de schi si echipament schi de la Outdoor Pro și APEX Academy”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei “Câștigă cursuri de schi si echipament de schi” este Outdoor Pro si APEX Academy. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare Regulament), care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

 

Organizatorul îşi rezervã dreptul de a modifica sau schimbă regulamentul, cu obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manierã în care a fost fãcutã şi informarea iniţialã.

 

Pe perioada Campaniei, Outdoor Pro si APEX Academy va desfãşura urmãtoarele acțiuni:

  1. Va posta concursul pe pagina oficială de Instagram Outdoor Pro si APEX Academy.
  2. Va selecta câștigătorul prin tragere la sorți.
  3. Va anunța câștigătorul pe pagina oficială de Instagram.
  4. Va contacta câștigătorul pentru a valida premiul.
  5. Va oferi informații câștigătorului cu privire la modalitate de valorificare a premiului.

SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFÃŞURÃRII CAMPANIEI

Campania se va desfãşura în perioada 29 Ian – 8 Feb, ora 00:00, pe paginile de Instagram a Organizatorilor: https://www.instagram.com/apexskiacademy/ & https://www.instagram.com/outdoorprocluj/

SECŢIUNEA 3. DREPTURILE ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Participarea la Campanie este permisã tuturor persoanelor fizice, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasã, sex sau religie, rezidente în România, care respectã condiţiile prezentului regulament şi care urmeazã indicaţiile prezente în acest Regulament pentru a-şi valida participarea. Participarea la aceastã campanie are valoare de acceptare integralã, liber consimţitã şi în afara oricãrei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament.

 

Pentru a putea participa la Campanie, participanţii trebuie sã lase un comentariu la postarea concursului în care să eticheteze 2 prieteni care ar avea nevoie de echipament de schi sau cursuri de schi pentru ei sau cineva drag și să dea follow paginilor https://www.instagram.com/apexskiacademy/ & https://www.instagram.com/outdoorprocluj/

SECŢIUNEA 4. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de cãtre participanţi la înregistrarea comenzii exclusiv în scopul extragerii, validãrii şi anunţãrii câştigãtorilor şi expedierii premiilor.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla despre concurs de pe pagina de Instagram a organizatorilor fie https://www.instagram.com/apexskiacademy/ fie, https://www.instagram.com/outdoorprocluj/

Persoanele fizice vor fi înscrise automat în campanie prin lăsarea unui comentariu la postarea de concurs în care să menționeze 2 prieteni care au nevoie de servicii stomatologice și să dea follow paginii.  

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

Premiul constă în:

  • Curs de schi 2-3 ore si echipament oferite de APEX Academy, în valoare de 500 ron
  • Ochelari de schi Powster oferit de OutdoorPro, în valoare de 350 ron
  • Bluza din lana merinos oferite de OutdoorPro, în valoare de 150

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGÃTORILOR

Câștigătorul va fi ales în data de 9 Februarie 2024, prin tragere la sorți, folosindu-se aplicația Wask ( https://www.wask.co/instagram-giveaway-comment-winner-picker) și va fi anunțat pe pagina de Instagram a Organizatorului, in feed și story, în data de 9 Februarie, ora 18:00

SECŢIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Ulterior postării, câștigătorul va fi contactat prin mesaj direct pentru validarea premiului si stabilirea programării.

În cazul în care câştigãtorul nu poate beneficia de premiu sau nu doreste cursurile de schi, el le poate face cadou cuiva prin anuntarea în prealabil catre organizator. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţãrii câştigãtorilor din motive care nu ţin de el.

Câștigătorul se va putea programa pentru a beneficia de premiu începând cu data de 1 februarie 2024.

Premiul poate fi valorificat în felul urmator: Curs schi 2-3 ore la Partia Buscat sau Partia Feleacu iar produsele de la locul 2, respectiv 3 în magazinul OutdoorPro sau prin curier dupa discutia cu castigatorul.

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie va înceta de drept la data de 8 februarie, ora 00:00 şi poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forţã majorã – de naturã care face imposibilă derularea acestuia.

SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Prin participarea la aceastã Campanie, participanţii sunt de acord sã se conformeze acestui Regulament. Orice modificãri ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de Instagram Outdoor Pro Cluj si/sau APEX Academy

SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

  1. Dacă va fi cazul, Organizatorul se obliga să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a Participanților validați ca și câștigători.
  2. Orice alte obligații de natura fiscală sau de altă natură în legătură cu participarea la Campanie sau intrarea în posesia Premiilor (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet în vederea participării la Concurs, cheltuieli de deplasarea Participantului pentru ridicarea premiului, conform Secţiunii 8.1 din prezentul Regulament etc.) revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

Prin participare la Concurs, Participanții declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezentul Concurs.

SECŢIUNEA 12. LITIGII

În cazul unor litigii apãrute între Outdoor Pro şi participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilã. Dacã nu este posibilã rezolvarea litigiilor pe cale amiabilã, pãrţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor române competente.

Organizator, Outdoor Pro & APEX Academy